TŁUMACZENIA NAUKOWE

Zespół Tłumaczy Przysięgłych SIGILLUM świadczy również usługi w zakresie tłumaczeń naukowych.

 

Przykładowe obszary tłumaczeń dla nauki:

  • publikacje naukowe: artykuły, abstrakty, monografie etc.
  • dokumentacja naukowa (w tym patentowa, wnioski wdrożeniowe, wnioski o granty)
  • konferencje naukowe i spotkania ludzi nauki
  • prezentacje i wystąpienia naukowe
  • korespondencja
  • ekspertyzy naukowe
  • na specjalne zapotrzebowanie kwerendy naukowe źródeł zastanych

Wykonujemy również korekty tekstów naukowych przygotowanych w językach obcych.

Gdy „poszukujemy znaczenia słowa”, słownik może nam podsunąć jedynie pewne środki pomocnicze służące zrozumieniu zdania, w których ono występuje. Właściwe zatem wydaje się powiedzenie, że tym, co ma znaczenie w sensie pierwotnym, jest zdanie.

John Langshaw Austin, Znaczenie słowa, tłumaczenie Bohdana Chwedeńczuka

 

Tylko zdanie ma sens; tylko w kontekście zdania nazwa ma znaczenie.

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, tłumaczenie Bogusława Wolniewicza

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0