Naszym głównym celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi. Dlatego dokładamy starań, aby zapewnić Państwu jak najlepsze efekty pracy w każdej fazie realizacji zamówienia: od pierwszego kontaktu z klientem po przekazanie przekładu gotowego do użycia bądź rozpowszechniania czy też dostarczenie sprzętu i obsługę tłumaczeniową konferencji.

  • Obejmujemy tajemnicą wszystkie materiały i dokumenty przekazane nam przez klientów. Regulujemy ją właściwymi procedurami związanymi z obiegiem dokumentów, a także odpowiednimi postanowieniami umów z personelem biura i tłumaczami.
  • Współpracujemy wyłącznie z wysoko wykwalifikowanymi tłumaczami, których umiejętności potwierdzone są dyplomami ukończenia wyższych studiów w dziedzinie filologii oraz lingwistyki stosowanej. Od naszych współpracowników wymagamy nie tylko stałego poszerzania wiedzy językoznawczej, ale również znajomości dyscyplin, których dotyczą wykonywane przez nich tłumaczenia.
  • Nadzorujemy każdą usługę, która jest przygotowywana i wykonywana w naszym biurze. Nasi tłumacze mają możliwość korzystania ze zgromadzonej przez nas wiedzy i baz terminologicznych. Stwarzamy im także możliwość konsultacji tłumaczeń z pracownikami naukowymi i specjalistami współpracującymi z naszym biurem.
  • Dbając o najwyższą jakość usług tłumaczeniowych, na życzenie klienta przygotowujemy korektę i adiustację tekstu, DTP (skład i łamanie tekstów) oraz przygotowywanie materiałów dla drukarni (np. plików CTP).
  • Nieustannie ulepszamy nasz system zapewnienia jakości, reagując na uwagi zgłaszane przez klientów oraz wprowadzając właściwe działania zapobiegawcze.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0