MISJA

Podstawą naszych działań jest założenie, że w tłumaczeniu najważniejszy jest człowiek.

Człowiek jako twórca, człowiek jako odbiorca i człowiek jako pośrednik w procesie komunikacji w środowisku wielokulturowym.

Mamy świadomość, że dziedzina tłumaczeń, jak i wiele innych dziedzin współczesnego życia, podlega procesowi automatyzacji i digitalizacji, niemniej uważamy, że człowieka nie da się w pełni z tych procesów wyeliminować; głęboko humanistyczny wymiar i oświeceniowy model komunikacji jako procesu porozumiewania się jednostek i grup musi opierać się o człowieka – bez niego traci sens.

Tym kierujemy się omawiając z klientem zlecenie, przygotowując ofertę, dobierając odpowiedni zespół tłumaczy do realizacji konkretnego zadania, koordynując prace i dbając o jakość. Lata doświadczenia i szerokie grono stałych klientów potwierdzają, że robimy to dobrze.

BOUTIQUE TRANSLATIONS

Nie ma dwóch takich samych tekstów; nawet jeśli co do treści są one identyczne, zmienia się czas, przeznaczenie, okoliczności ich stosowania…

Dlatego do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, uzgadniamy z klientem cel tłumaczenia, dobieramy odpowiednich ludzi i narzędzia – dzięki temu możemy dostarczyć naszym klientom dobre, wierne, piękne tłumaczenia – niezależnie od tego, czy są to teksty literackie, umowy spółek czy instrukcje obsługi maszyn.

Korzystamy oczywiście z rozwoju technologii i sięgamy po nowe narzędzia dostępne w branży tłumaczeń; ale robimy to świadomie, tak aby ułatwienia (uproszczenia), jakie daje automatyzacja, nie zaszkodziły podstawowemu celowi naszej pracy, czyli dostarczaniu wysokiej jakości przekładów.

Dzięki temu osiągamy optymalną równowagę: jakości, szybkości, organizacji i końcowego wyniku.

WOJCIECH RYNDUCH-WALECKI – PREZES ZARZĄDU

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Akredytowany tłumacz Instytucji UE
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych
Wykładowca Katedry Przekładoznawstwa UJ

Share and Enjoy !

0Shares
0 0